SUR AJANS- Diyarbakır Tabip Odası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sağlık alanındaki eşitsizlik kanser tedavisinde de kendini gösteriyor. Kentimizdeki Radyoterapi Cihazı ve radyasyon onkolojisi uzman sayısının azlığı tedaviye ulaşamayan kanser hastalarının yaşamlarına mal oluyor” dedi.

Kanser Toblosu Diyarbakir

‘Cihaz tamir edilemediği için hastaların tedavileri aksıyor’

Sağlık alanındaki eşitsizliğe tepki gösteren Diyarbakır Tabip Odası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sağlık alanında yaşanan eşitsizlik, özelleştirme, ticarileşme ölüm getiriyor.

Bölge illerinde radyasyon onkolojisi alanında cihaz ve ilgili uzmanların eksikliği Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerinde yaşayan kanser hastalarının yaşamına mal oluyor.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde radyoterapi (ışın tedavisi) ihale usulü ile bir firma tarafından sağlanmaktadır.

Radyoterapi cihazı ve ilgili uzman eksikliği nedeniyle hastaların gece yarılarına kadar ışın tedavisine alınması ve cihazın sürekli olarak çalışır durumda kalması nedeniyle cihazın sık sık bozulduğu bilgisi mağdur olan hastalar tarafından odamıza aktarılıyor.

Cihaz bozulduğunda, ilgili firma cihazı tamir etmediği/edemediği için hastaların tedavileri kesintiye uğruyor, hastalar kür sağlayacak/tedavi edecek ışın tedavisinden mahrum kalıyor. Uzun süredir cihaz tamir edilemediği için hastaların tedavileri aksıyor.

Işın tedavisi, özellikle kanserin tekrarlayabileceği durumlarda hayati önem taşıyor. Kanserin tekrarlayabileceği düşünülen hastalarda ışın tedavisi ve kemoterapi eş zamanlı yürütülmelidir. Zamanında yapılmış tedavi kanserin nüks olasılığını anlamlı olarak azaltıyor.

Çevre illere de hizmet vermek zorunda olan Diyarbakır'da ışın tedavisi yapan üç cihaz bulunuyor, Türkiye'nin diğer illeri ile karşılaştırıldığında bu sayı çok yetersiz görünmektedir. Şu anda DÜTF deki cihaz çalışmamakta, kentteki kamu hastanesinde sadece bir cihaz çalışmaktadır. Bu hastanede kanser hastaları ile dolup taşmış durumda.

Dağlarda 64 yıldır şifa topluyor Dağlarda 64 yıldır şifa topluyor

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere iller arasında çok ciddi bir eşitsizlik sözkonusudur. Kanser gibi yarı-acil bir hastalıkta her geçen gün hastalar için hayati önem taşıyor. Sağlık otoriteleri yaşanacak ölümlerin sorumlusu olmak istemiyorlarsa sorunun kaynağına yönelik olarak bir an önce çözüm üretmelidir.

Yetkili mercileri hastaların daha fazla mağdur olmaması için, hastaların yaşamlarına mal olan bu sorunu gidermek üzere bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz.”

Editör: Haber Merkezi