Ali Vuranel/ÖZEL HABER

Türkiye’de son yıllarda sistematik bir şekilde artan enflasyon, bireylerin yaşamına etki etmeye devam ediyor. Öğrencisinden, emeklisine, çalışanından işsizine kadar toplumdaki tüm kesimler, ekonomik tablodan dolayı yaşamından kısıyor. Bu tablo ise yoksul bölgelerde daha da ağırlaşıyor.

TÜİK’in 9 Haziran 2023 tarihinde yayımladığı ‘Hanehalkı Bütçe Araştırması'na göre hanehalkının tüketim amaçlı yaptığı harcamaların başında gıda ve alkolsüz içekler geliyor.

Yine TÜİK’in benzer çalışmasında yer alan bölgelere göre tüketim dağılımında Güneydoğu illeri grafiğin en altında kalıyor. Bu illerde tüketime ayrılan para tutarı da diğer illere oranla oldukça düşük seviyede. Bölge illerinin böylesi bir tabloda oluşu da işsizlik ile yatırımdan kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalara göre de Güneydoğu bölgesi yüksek işsiz nüfusuna sahip.

Bölge illerinden Diyarbakır’da genç işsizlik ve yoksulluk rakamları büyükşehirler sıralamasında negatif tabloda yer alırken, ekonomik tablonun etkilerini de derinden hissediyor.

Sur Ajans için, Tırşik, Meftune, Pıçık, Mumbar Dolması, Kaburga Dolması, Gevre ve Ciğer kebabı gibi yemekleriyle ünlü olan şehirde ekonomik tablodan dolayı bireylerin lokanta ve restorantta tüketim durumunu irdeledik.

TÜİK’e göre işsizlik yüzde 8.5 TÜİK’e göre işsizlik yüzde 8.5

Peki, artan yaşam maliyetlerinden dolayı Diyarbakır’da yaşayan yerel halk, eskisi gibi lokanta ve ya restoranları tüketim yeri olarak tercih edebiliyor mu? Tercihlerde ekonomik tablonun payı nedir? Sur Ajans’a konuşan yurttaşlar ne diyor? Detaylar videolu haberimizde (LİNK)