SUR AJANS- Elazığ'ın Şahinkaya Köyü Cem ve Kültür Evi’nde Axuçan ocağı evladı Besi Kaldı, 12 kazan kurarak lokma verdi. Kureş Ocağı piri Kadir Bulut ise Alevi inancında rızalığın önemine değinerek, "Bizim Yol’umuz Hakk ve hakikate ikrar verenlerin yoludur. ‘Alevilik nedir? Kızılbaşlık nedir? Reya Hakk nedir?’ diye sorarsanız, kasacısı ‘rızalık yoludur’ diyebiliriz" dedi. 

Elazig Sahinkaya Alevileri Lokmalar Pay Edildi

Axuçan evladı Besi Kaldı, Elazığ’ın Xulvenk (Şahinkaya) köyünde 12 adet kazan kurdu. Yapılan hizmet dahilinde aşurenin yanı sıra 12 çeşit yemek de hazırlandı. Kazanların pişmesi ardından gülbenkler okundu.

Surp Sarkis Kilisesi’nin restorasyonu Meclis gündeminde Surp Sarkis Kilisesi’nin restorasyonu Meclis gündeminde

Hizmet dahilinde çıralar yakıldı ve ardından zakirler de deyişler seslendirdi. Sonraki aşamada ise 12 kazanda pişen lokmalar pay edildi.

Axuçan Ocağı pirlerinden Turabi Engin, “Besime annemiz, orucunu 12 yıl tam tutmuştur. Dolasıyla aşhanesini, lokmasını ve kurbanını kesmiştir. Lokması, ibadeti Hz. 12 imamların aşkına, tutuğu yatsı matemi orucu Hakk katından kabul ve makbul olur” diye konuştu.

Elazig Sahinkaya Lokma

‘Reya hakk, rızalık yoludur’

Kureş Ocağı piri Kadir Bulut ise Alevi inancında rızalığın önemini anlattı. Pir Bulut, 12 yıl tutulan oruç ardından pişirilen 12 kazanın manasına da açıklık getirerek şunları söyledi:

“Bizim Yol’umuz, erkanımız Reya Hakk’tır. Kamillerimiz, pirlerimiz; yani bizim Yol’umuz hakikat yoludur. Bizim Yol’umuz Hakk ve hakikate ikrar verenlerin yoludur. ‘Alevilik nedir? Kızılbaşlık nedir? Reya Hakk nedir?’ diye sorarsanız, kasacısı ‘rızalık yoludur’ diyebiliriz. Yani kişinin kendisiyle, toplumla, kâinatla rızalığı… Yani biz rıza toplumunun, rıza inancının evlatlarıyız. Bütün eserlerimizde, nefeslerimizde, cemlerimize giderken, ziyaretlerimize giderken, lokmalarımızı dağıtırken rızalık inancı üzerine yaparız. Çünkü ‘can candan razıysa canan da candan razıdır’ ilkesi bizim inancımızın en önemli ikrarıdır. İşte biz kendimize rıza toplumu diyoruz canlar.

Yine bizler insan-i kamili yetiştiren bir inanç sistemiyiz. Kalû beladan beri bu inanç var. Özelikle gençlere sesleniyorum; ta kalubeladan, yani yaradılıştan bugüne kadar bu insan-i kamiller, Reya Hakk yolu vardır. Bu Hakk’ın yoluna ikrar verenler, bu ikrarı süren bizler, bu yola ikrar verenler ve rıza toplumu vardır. Bu çok önemli, tılsımlı bir sırdır canlar. Dost doğru yoldan gidenleriz canlar. Besi ana, Axuçan evladı mürşit ocaklarındandır. Herdo Derweş, Dersim’in en kadim ocaklarından biri. 100 yıllardan beri bilinen tarihlerden biri diyelim. Canlar bu ocak bu sistemi, bu inanç, kendisini var eylemiş. İnsanın kendini keşfettiği günden günümüze kadar harmanlanarak gelmiştir. Bugün o kadim ocakların, evlatlarından biri Besi canımızın 12 hizmet, 12 ocak, 12 imamı ve 12 ikrarı temsilen lokması pay edilecek. 12 lokma dağıtırken inanıcımızda çok önemli manalar da vardır. 12 İmam orucuyla tutulur. 12 Yıl tutulur ama bununla birlikte 12 hizmet ve 12 ocak ve bunla birlikte 12 ay ve Alevi Kızılbaş inancının; Reya Hakk inancının içerisinde 12 ocak, 12 hizmet, 12 ay, 12 rakamı kutsaldır ve değerlidir. Bundan dolayı ki lokmamızı pay etmeden önce anamızla ilgili sizden bir rızalık istiyoruz. Sonuçta lokmasını pay edecek anamız dara kalkmış, dardadır. Yani ceddi Axuçan’ın, yani insan-i kamillerin, Herde Derweş’lerin, cümle ocakların, cümle pirlerin darındadır şu an ve sizlerin huzurundadır.”

Kaynak: PİRHA