Eşitsizlik Bülteni, Türkiye’de eşitsizlik haritasını yayınladı. Türkiye'deki bütün şehirlerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini yansıtan veriler bir bir sıralandı. 

Eşitsizlik haritasına göre, Diyarbakır istihdam oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 77. sırada, işinden memnuniyet oranında 71. sırada, sağlığından memnuniyet oranında 76. sırada, mahalli idareler seçimlerine katılımda 78. sırada ve sosyal hayatından memnuniyet oranında 79. Sırada yer aldı.

Diyarbakır’ın eşitsizlik sıralamasında kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranında 6. sırada, sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranında 5. sırada ve Havalimanına erişim oranında 5. Sırada yer alması dikkat çekti.

Diyarbakır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) sıralamasına göre 81 il içinde 6. kademede ve 68. sırada yer aldı. TÜİK’in İllerde Yaşam Endeksi çalışmasına göre ise Diyarbakır 75. sırada.

Konut

-Fert başına düşen oda sayısı oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 73. sırada.

- Konutun içinde tuvalet mevcudiyeti oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 56. sırada.

- Konutun kalitesinde problem yaşayanların oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 15. sırada.

Çalışma hayatı

-İstihdam oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 77. sırada.

-İşsizlik oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 5. sırada.

-Ortalama günlük kazanca göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 49. sırada.

-İşinden memnuniyet oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 71. sırada.

Gelir ve servet

- Kişi başına düşen tasarruf mevduatına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 62. sırada.

-Orta ve üstü gelir grubundaki hanelerin oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 52. sırada.

-Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 12. sıradadır.

Sağlık

-Bebek ölüm hızına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 15. sırada.

-Doğuşta beklenen yaşam süresine göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 37. sırada.

-Hekim başına düşen müracaat sayısına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 72. sırada.

-Sağlığından memnuniyet oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 76. sırada.

-Kamunun sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 68. sırada.

Eğitim

-Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 2015 yılında 63. 2020 yılında 20. sırada

-TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 73. sırada.

-LGS yerleştirmeye esas puan ortalamasına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 64. sırada.

DEM Parti ile CHP'nin sınırlı uzlayışının 3 nedenini açıkladı DEM Parti ile CHP'nin sınırlı uzlayışının 3 nedenini açıkladı

-YGS puan ortalamasına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 61. sırada.

-Fakülte veya Yüksekokul mezunlarının oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 53. sırada.

-Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 68. sırada.

Çevre

-PM10 istasyon değerleri ortalamasına (hava kirliliği) göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 27. sırada.

-Km2’ye düşen orman alanına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 50. sırada.

-Atık hizmeti verilen nüfusun oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 25. sırada.

-Sokaktan gelen gürültü problemi yaşayanların oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 5. sırada.

-Belediyenin temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 64. sırada.

Sivil katılım

-Mahalli idareler seçimlerine katılım oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 78. sırada.

-Siyasi partilere üyelik oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 74. sırada.

-Sendika/dernek faaliyetleri ile ilgili olanların oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 59. sırada.

Altyapı hizmetlerine erişim

-İnternet Aboneliği oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 70. sırada.

-Kanalizasyon ve şebeke suyuna erişim oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 6. sırada.

-Havalimanına erişim oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 5. sırada.

-Belediyenin toplu taşıma hizmetlerinden memnuniyet oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 45. sırada.

-Sinema ve tiyatro seyirci sayısına (yüz kişide) göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 42. sırada.

-Bin kişi başına düşen alışveriş merkezi alanına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 18. sırada.

-Sosyal ilişkilerinden memnuniyet oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 64. sırada.

Yaşam memnuniyeti

-Sosyal hayatından memnuniyet oranına göre Diyarbakır Türkiye sıralamasında 79. sırada.

Eşitsizlik Büteni'nin Türkiye'de Eşitsizlik Haritası verilerinin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Editör: Ali Abbas Yılmaz