Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki gün yaptığı açıklamada Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurmak istediklerini belirterek, “Başkanlığın altında 3 tane genel müdürlük olacak. Birincisi sadece İstanbul'u takip edecek, ikincisi Türkiye'yi takip edecek, üçüncü genel müdürlük de kaynak oluşturacak” ifadesini kullanmıştı.

Özak Tekstil işçilerine yine jandarma müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var Özak Tekstil işçilerine yine jandarma müdahalesi: Çok sayıda gözaltı var

Yayımlanan kararnamede kurulan Başkanlığın amacı, “afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütmek” olarak tanımlandı.

Başkanlığın görev ve yetkileri ise, 6306 sayılı Kanun ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlamak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73 üncü maddesi kapsamındaki uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamındaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini yürütmek olarak belirlendi.

Merkez ve taşra teşkilatından oluşacak Başkanlığın bünyesinde 3 genel müdürlük, 7 daire başkanlığı, hukuk müşavirliği ve basın ve halkla ilişkiler müşavirliği yer alacak.

2665 kadro tahsis edilen Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın merkez teşkilatında araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisini haiz kentsel dönüşüm uzmanı ve kentsel dönüşüm uzman yardımcısı istihdam edilecek.