SUR AJANS- Vakfın Kurucu Genel Başkanı araştırmacı-yazar Mesut Özcan oldu. Vakfın amacı, Türkiye’de yazılı ve sözlü tarih başta olmak üzere tarihi, sanatsal, edebi ve kültürel alanlarda araştırmalar yapmak.

Dersim’de Sanat, Edebiyat, Tarih ve Kültür Araştırmaları Vakfı (SETKAV) kuruluşunu uzun uğraşlar sonucunda gerçekleştirdi. Vakfın Kurucu Genel Başkanı araştırmacı-yazar Mesut Özcan oldu.

Vakfın amacı, Türkiye’de yazılı ve sözlü tarih başta olmak üzere tarihi, sanatsal, edebi ve kültürel alanlarda araştırmalar yapmak ve bunları toplumsal faydaya dönüştürmek.

Amacı kültür sanat ve edebi alanlarda araştırmalar yapmak

“Kürtçe konuşma oranı düşüyor, olağanüstü girişim olmalı” “Kürtçe konuşma oranı düşüyor, olağanüstü girişim olmalı”

Yoğun bir çabanın ve emeğin ürünü olmanın yanısıra Dersim’de bir ilk olma özelliği de taşıyan SETKAV hem Dersim’de hem de Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalara yeni bir soluk olma amacı taşımaktadır. Özellikle Dersim’de kültür, sanat ve tarih alanında yapılan çalışmaların eksikliğinin bilincinde olan ve bu bilinçle yola koyulan Vakıf, kuruluş amacını şu cümlelerle dile getiriyor: “Türkiye’de gerek yazılı ve gerekse sözlü tarih, kültürel, sanatsal, edebi alanlarda araştırmalar yapmak ve bunları toplumsal faydaya dönüştürmek, eğitim ve eğitim faaliyetlerini desteklemek, inanç, ibadet yerlerinin araştırılması, korunması ve yaşatılması için çalışmak.”

Genel merkezi Dersim’de ancak çeşitli yerlerde şubeler açacak

Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalardan birkaçı ise şöyle: “Tarihsel, sanatsal, edebi ve kültürel mirasımıza ait olan her türden ve her dilden basılmış olan sözlü ve yazılı, görüntülü, sesli her türlü belgeyi, kitap, broşür, bildiri, afiş, kartpostal, fotoğraf, resim, ses kaydı ve anı (hatırat), el yazması (yazma eser) her türlü eseri, çeşitli inançlara ve gruplara ait levhaları gerek temin ederek ve gerekse ödünç alarak araştırmacıların ve toplumun hizmetine sunmak, temin ettiği veya sahiplerinden ödünç alınan bu materyalleri sergilemek, bunun için kütüphaneler, müzeler, müze-kütüphaneler, enstitüler açmak.”

Genel merkezi Dersim’de bulunan SETKAV, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde şubeler de açacak.

Editör: Haber Merkezi