Kitaba işin erbabı iki müderris ile iki akademisyen birer takriz (tanıtım yazısı) yazdı. Bu yazılardan da anlaşılacağı üzere M. Burhan Hedbî’nin “Tis'îna Hedbî” isimli bu eserinde, birkaç senede öğrenilecek bilgileri bir kaç haftada veriyor. Bu yüzden de kitap, medrese ehli için bir “müjde” niteliğinde.

Kitaplar Tanit

Surp Sarkis Kilisesi’nin restorasyonu Meclis gündeminde Surp Sarkis Kilisesi’nin restorasyonu Meclis gündeminde

Medrese eğitim müfredatına yeni bir soluk getirecek olan Tis'îna Hedbî eseri sayesinde medrese öğrencileri artık daha kolay bir şekilde Arapça gramerini (sarf ve nahiv) öğrenebilecekler. Hedbî, bu eserinde, gramerin ana konularını doksan beyte sığdırmıştır. Ana konulardan oluşan ve sadece 90 beyit içeren bu eser öğrencilerin faydalanacakları bir kaynak durumunda.

34 konudan oluşan kitabın içerdiği başlıklardan bazıları şunlar: Navlêdana Nehw û Serfê (Nahiv ve sarfın isimlendirilmesi), Mijara Danasîna Î'rabê (İrabın tanımı), Cure û Eqsamê Î'rabê (İrabın kısımları), Mijara Bêjeyan (Kelimeler), Madî (Mazi), Mudari' (Muzari), Kelam (Kelam), Me'rîfe Merfû'ât, Îsm û Fa'il û Mef'ûl û Sîfetê Muşebehe, Ef'alên Naqîse, Înne û Xwişkên Wê, Ef'alên Qulûb, Mensûbat, Hal û Temyîz, Mustesna, Mecrûrat.

Yıllarca medreselerde alet ilmi (sarf ve nahiv) olarak da bilinen (okutulan) bu ilmi; medrese öğrencilerine gösterdiği yeni yöntem sayesinde kısa bir sürede vermekte. 90 beyitte bu ilimlerin ana konularını eserinde ele alan İmam, Müdderis ve Yazar M. Burhan Hedbî: “Kısaca söylemek gerekirse; bu eser dil, içerik ve yorum açısından diğer eserlerden ayrıdır. Bu üç önemli unsur, hem çabuk kavrama yönünden hem de zaman yönünden tasarruf sağlamaktadır. Bu şekilde öğrenci neyin ne olduğunu çok çabuk öğrenir.” dedi.

Kitap Tanitimlari

Seyda Yayınları (2024) tarafından çıkan Tis'îna Hedbî kitabına okuyucu internet ve diğer platformlardan ulaşabilir.

M. Burhan Hedbi Kimdir?

Bir Divan’a da sahip olan Hedbi, 1976 yılında dünyaya gelmiştir… Mevlid ve Divan’ı dışında da eserleri bulunmaktadır.1996 yılında ilim (sıra kitapları) kitaplarını bitirdi. İlahiyat ve sosyoloji ünv. okudu. 1997 yılında resmi imamlık görevine başlamıştır. Beraberinde müderrislik de yapmıştır. 1997 yılında yazarlık ve kitap tercüme etmeye başlamıştır. 2000 yılında ilmi icazesini almıştır. Birçok dergi, gazete, ulusal ve uluslararası sitede köşe yazarlığı yapmıştır.

Editör: Haber Merkezi