Enerji ürünleri, 2021 yılında toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde yüzde 53,3 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde36,8 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 9,9 olarak hesaplandı.

Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla en büyük pay ekonomik faaliyetlerin oldu

Ekonomik faaliyetler, 2021 yılında fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla yüzde 53,0 ile en büyük payı aldı. Nihai enerji tüketicisi olan hanehalklarının oranı ise yüzde 8,8 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay yüzde 41,5 ile imalat sanayinin oldu.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 5 560 petajul oldu

 Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 5 560 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında en büyük payı yüzde34,7 ile imalat sanayi aldı. Sektörel olarak imalat sanayini yüzde 24,4 ile ticaret, hizmetler ve kamu sektörü takip ederken hanehalklarının payı ise yüzde 30,4 oldu.

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam Akaryakıt fiyatlarına yeni zam

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında en çok petrol ürünleri tüketildi

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2021 yılında petrol ürünleri yüzde 39,3 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,8 ile doğal gaz, yüzde 21,5 ile elektrik yüzde 10,0 ile kömür ürünleri, yüzde 5,2 ile ısı ve yüzde 1,2 ile diğer ürünler takip etti.