Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Anka’da yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 441,1 milyar dolar. Dış borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 54,9. Aynı tarih itibarıyla Türkiye'nin net dış borç stoku ise 221 milyar dolar olarak hesaplandı. Net dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 27,5 oldu. Hazine garantili dış borç stoku ise 31 tarihi itibarıyla 14,7 milyar dolar olarak Aralık 2021 gerçekleşti.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 3 trilyon 26,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 42 oldu. Aynı tarih itibarıyla kamu net borç stoku ise 1 trilyon 474,8 milyar TL, stokun milli gelire oranı ise yüzde 20,5 olarak açıklandı.