DİSK Dev-Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Bölge Başkanı Cebrail Akdemir, Dicle Üniversitesi poliklinikleri önünde kamu işçilerinin hakları üzerine açıklama yaptı. 

Kamu çerçeve protokolünün bir an önce imzalanması isteyen Akdemir, “Bildiğiniz üzere Kamu Çerçeve Protokolü görüşmeleri hükümet, Kamu İşveren Sendikaları (TÜHİS) ile Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları arasında ocak ayının başından beri devam etmektedir. 6 Şubat depremleri nedeniyle sekteye uğrarsa da yaklaşık 5 aydır sonuç alınamamış olması kamu işçileri açışından yüksek enflasyon ortamında mağduriyet oluşturmuştur” dedi. 

Akdemir konuşmasına şöyle devam etsin: “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları, Sağlık Bakanlığı çalışanları, birçok üniversite hastanesinde çalışan sağlık işçileri asgari ücrete mahkûm çalışmaya devam ediyor. Yürürlük süresi çoktan bitmiş olan toplu iş sözleşmeleri Kamu Çerçeve Protokolünün uzaması nedeniyle hala imzalanmamıştır. 

Görüşmelere işçi konfederasyonları adına Türk-İş ve Hak-iş katılmaktadır. Geçmiş dönemlerde sendikalar ve idareler açısından yasal bağlayıcılığı olmayan kamu çerçeve protokolü, her ne kadar Anayasal açıdan tartışmalı bir düzenleme olsa da 2018 yılında yapılan yasal değişiklik sonrası, taraflar açısından hukuki bağlayıcılığı olan metinler haline dönüşmüştür. Bu nedenle işyerine özgü olması gereken toplu iş sözleşmeleri Kamu Çerçeve Protokolünden çıkan sonuçlara bağlanmıştır. 

Konfederasyonumuz DİSK’in temel yaklaşımı; kamu çerçeve protokollerinin kamuda azami değil asgari düzeyde hakların belirlenmesi noktasında bağlayıcı metinler olmasıdır. Sendikaların grev ve toplu iş sözleşmesi haklarını ortadan kaldıracak nitelikte imzalanacak çerçeve protokollerin oluşturulmasına itirazımız var. 

Bu nedenle imzalanacak çerçeve protokollerinde belirlenen hakların asgari düzeyde olduğu mutlaka belirtilmeli ve sendikaların grevli toplu iş sözleşmesi haklarını ortadan kaldıracak herhangi bir metne işçi konfederasyonlarının imza atmamasını önemle vurgulamaktadır. Her türlü toplu pazarlık sürecinin grev hakkıyla birlikte mümkün olduğunu bir kere daha söylemek istiyoruz. 

Konya’da 65 yaşındaki işçi inşaattan düşerek yaşamını yitirdi Konya’da 65 yaşındaki işçi inşaattan düşerek yaşamını yitirdi

2022 yılının ocak ayında sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin 5 acil talebi aslında bugün kamu çerçeve protokolünün temel başlıkları haline gelmiştir. Bu 5 acil talepten biri olan zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması ise yine sendikamızın yaptığı basın açıklamaları ile gündeme gelmiş ve EYT düzenlemesi ile birlikte kaldırılmıştır. 

Bugün de kamu işçilerinin ana talepleri bellidir:

•          Kamu işçileri insanca yaşamaya yetecek bir ücret talep etmektedir.

•          Ücret zamları resmi enflasyon verilerine göre değil, temel ihtiyaç mallarındaki enflasyon artışı ve milli gelirdeki büyüme göz önünde bulundurularak refah payları ilave edilmelidir. 

•          Tayin, becayiş hakkı tanınmalıdır.

•          Hastanelerde ve sosyal hizmet kurumlarında 4/D’li işçi sayısı artmalı, iş yükü düşürülmelidir. 

•          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde çalışan işçilere derhal ek protokol yapılarak kamu çerçeve protokolünden faydalanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. 

•          Aynı işi yapıp farklı ücret alınması sorunu çözülmeli eşit işe eşit ücret kamuda temel bir ücret politikası haline getirilmelidir.

•          İşçilerin görev ve unvan tanımları yapılmalı, işçilere görevleri dışında iş yaptırılmamalıdır. Görevde yükselmelerinin önünde engeller kaldırılmalıdır. 

•          Taşerondan geçiş yapan işçiler ile eski işçiler arasında farklı uygulamalar sona ermeli tüm işçiler eşit haklara sahip olmalıdır.

•          Halen devam eden taşeron uygulamasına derhal son verilmeli ve buradaki tüm işçiler kadroya geçirilmelidir.

•          Kamuda çalışan tüm işçilerin kıdem tazminatı gün sayısı yasal kıdem tazminatı tavanından az olmamak üzere belirlenmelidir.

•          Ayrımsız olarak tüm kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresi 40 saat ile sınırlandırılmalıdır.

•          Gelir vergisi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranında artırılmalı ve vergi istisnası sonrası ücretlilerde ilk vergi dilimi yüzde 10’a düşürülmelidir. Vergi tarife dilim artışları nedeniyle yüzde 10’un üzerinde oluşabilecek vergiler kamu işvereni tarafından ödenmelidir.”