Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan servisinde sağlık çalışanlarına yönelik mobbing uygulanmasını protesto etti. Hastane önünde bir araya gelen SES üyeleri adına açıklamayı SES Şube Eşbaşkanı Melike Ayten okudu.

‘Kamera ile izleniyorlar’

Yenidoğan servisinde sağlık çalışanlarının usulsüz bir şekilde kamera ile izlendiğini kaydeden Ayten, personellerin görüntülerinin mesajlaşma uygulamaları üzerinden atılarak “sizi evden izliyorum” şeklinde baskı gördüklerini söyledi.  

Birim çalışanlarına bu yöntemlerle mobbing uygulandığını dile getiren Ayten, “Birimde çalışanların, hastaların ve hasta yakınlarının mahremiyetlerinin hiçe sayılıp ihlal edildiği idare tarafından teyit edildiği halde durum hakkında herhangi bir işlem yapılmamış olup düzeltme adına da herhangi bir adım atılmamıştır. Üstüne üstlük bu durumu dile getirip dilekçe yazan birim çalışanları birim sorumlusu, idare ve sorumlu hekim tarafından baskıya maruz kalmış ve işlenen suçların örtbas edilmesi, susturulup bastırılması için ellerinden geleni yapmışlardır” dedi.

‘Sağlıkçılar tehdit ediliyorlar’

Diyarbakır’da acil servisler pandemi yoğunluğu Diyarbakır’da acil servisler pandemi yoğunluğu

Birim müdürlerinin sistematik mobbinglerine maruz kalan personelin yazdığı dilekçelerin geri çekilmesi yönünde tehdide maruz kaldığını kaydeden Ayten, “İdare mobbingi uygulayanlar hakkında gerekli işlem ve yaptırımları uygulayacağı yerde birim çalışanlarını bastırmayı ve tehditle sindirmeyi hedeflemiş ve başarmıştır” dedi. Mobbinge, baskılara ve liyakatsiz yöneticilerin yanlış uygulamalarına karşı sağlık emekçilerinin sesi olacaklarını kaydeden Ayten, yapılan her baskıda sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: MA