Diyarbakır Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde açıklama yapan DİSK Dev Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Bölge Şubesi, “Anayasaya aykırı zorunlu emekliliğe hayır” dedi.

DİSK Dev Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Bölge Şubesi, Diyarbakır’da 120’den fazla işçinin zorunlu emekliliğe ayrılmasına ilişkin Dağkapı Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde açıklama yaptı.

Açıklamaya DİSK Dev Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Bölge Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cebrail Akdemir, DiSK/ Dev-Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ümit Umdu, DiSK Bölge Temsilcisi Hasan Eroğlu, ve Ses Sendikası Temsilcileri ve sağlık emekçileri katıldı.

DİSK Dev Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Bölge Şubesi Yönetim Kurulu adına açıklamayı Şube Başkanı Cebrail Akdemir okudu.

Akdemir, Diyarbakır Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 120'den fazla sağlık İşçisine yazı yazarak resen (zorunlu) emekliye ayrılmasını istediğini belirterek, “3 Mart 2023 tarihinde kaldırılan zorunlu emeklilik uygulamasının Diyarbakır'da hala uygulanmasını kabul etmiyoruz!” dedi.

Zorunlu emekliliğe hayır!

Akdemir, açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Emek verdiğimiz, sağlık hizmeti sunduğumuz işyerlerimizin önünde defalarca bir araya geldik. Sendika hakkımız için, pandemide uğradığımız ayrımcılık için, sağlıkta şiddetin önlenmesi için ve daha sayamadığımız birçok konuda buralarda kaç kere bir araya geldik bizler saymaktan usandık. Ancak bugün akla, vicdana ve en önemlisi de hukuka aykırı bir konuda bir araya gelmiş bulunuyoruz! Bilindiği üzere 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe girdiği 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren taşerondan kadroya geçirilen kamu işçileri için zorunlu emeklilik uygulaması anayasaya aykırı bir şekilde uygulanmakta idi. Sendikamız bu süreçte bu konuyu sıklıkla gündeme getirmiş, imza kampanyaları düzenlemiş olup topladığı imzaları Sağlık Bakanlığına ve Çalışma Bakanlığı ileterek bu konuda birçok çalışma yapmıştır. Sendikamız 30 Kasım 2022'de zorunda emeklilik anayasaya aykırıdır zorunlu emekliliğe hayır demek için örgütlü olduğu onlarca iş yerinde basın açıklamaları gerçekleştirmiştir.”

‘Akla, Vicdana ve Hukuka Aykırı Zorunlu Emeklilik Kabul edilemez!’

EYT düzenlemesi ile zorunlu emekliliğin kaldırıldığına vurgu yapan Akedmir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“30 Kasım 2022 ‘de “zorunlu emeklilik kaldırılsın” demek için yine bu hastane önündeydik. O gün EYT kapsamında yapılan çalışmalardaki yasal düzenlemeye karşı Diyarbakır’dan ve Türkiye’nin birçok hastanesinin önünden “EYT’nin görünmeyen bir yüzü de zorunlu emeklilik tehlikesidir. On binlerce kamu işçisi ‘zorunlu emeklilikle’ karşı karşıya. Zorunlu emeklilik Anayasa’ya aykırıdır” sözlerimizi haykırmıştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 30 Kasım 2022 tarihinde akşam saatlerinde uygulandığı dönemde on binlerce mağdur yaratan zorunlu emeklilik uygulamasının anayasaya aykırı olduğunun farkına varmış (!) ve kaldırılması gerektiğini ifade etmişti. Ve daha sonra kamuoyunda EYT düzenlenmesi diye bilenen düzenleme ile zorunlu emeklilik uygulaması son bulmuştur. Ancak Diyarbakır Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü Aralık ayının son günlerinde sağlık işçilerine gönderdiği yazı ile bir hukuksuzluğa imza atmış bulunmaktadır. İlgili yazıda resen emeklilik işlemlerinin başlatılması gerektiğini belirtmiştir. EYT düzenlemesi öncesi emekliliğe hak kazanılması gerekçe gösterilerek bu yazının gönderilmesi çalışma hakkının ihlali ve açıkça kanuna aykırı bir uygulamadır. Ülkemizde emeklilerin durumu emekli aylıkları bağlanma oranı emekli aylıkları ortadayken çalışanların resmen emekli edilmesi akıl alır gibi değildir. Diyarbakır genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde zaten yetersiz sayıda personelle sağlık hizmeti karşılanmakta iken var olan yetişmiş personelin zorla ve hukuka aykırı bir şekilde emekli edilmek istenmeleri ise Diyarbakır'da sağlık hizmetlerinin sunumuna vurulacak bir darbedir. Akla, Vicdana ve Hukuka Aykırı Zorunlu Emeklilik Kabul edilemez! Başka sendikalar yapılacak bir şey yok diyorlar ama ilgili kanun çok açık! 3 Mart 2023 tarihli 32121 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun’la kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak bilinen değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Adı geçen kanunun 2.Maddesinde "27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır." İfadesi yer almış ve 696 sayılı KHK ile düzenlenen zorunlu emeklilik uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.”

‘Diyarbakır’da gönderilen bu yazının derhal geri çekilmesini talep ediyoruz’

Diyarbakır Valiliği’nin söz konusu emeklilik dayatmasının hukuksuzluğuna dikkat çeken Akdemir, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Emeklilik uygulaması yürürlükten kaldırılmış olmasına rağmen İl Sağlık Müdürlüğü’nün resen emeklilik yazıları iş barışını bozmuştur. Kendisine yazı gidenleri geçim derdi, hastanede çalışmaya devam edenleri ise zaten fazla olan iş yükünün daha da artacağı endişesi artmıştır. Bu noktada şimdiye kadar sadece Diyarbakır’da gönderilen bu yazının derhal geri çekilmesini talep ediyoruz.”

Erkek şiddeti 3 kadına daha kıydı Erkek şiddeti 3 kadına daha kıydı

Editör: Ali Abbas Yılmaz