Diyarbakır SES Şubesi, Hemşireler günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamayı SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak okudu. 

Sağlığın bir ekip işi olduğunu belirten Orak, “Diğer branşlar gibi sağlık ekibinin öznesi olan hemşirelerin, hekim dışı sağlık çalışanı, yardımcı sağlık personeli, diğer sağlık personeli, aile sağlığı elemanı gibi ifadelerle tanımlanması hemşire mesleğinin saygınlığını zedelemektedir. Bu nedenle sağlık hizmeti sunumunun bir ekip hizmeti olduğu ilkesiyle hemşirelik mesleğinin özerklik ilkesi derhal hayata geçirilmelidir. Hemşirelik mesleğinin sorunlarının başında ve en önemlisi de iş tanımı dışında ihtiyaç görüldüğü her alanda çalıştırılmasının yanı sıra yetersiz istihdama bağlı ağır iş yükünün olmasıdır. Sağlık hizmeti sunumundaki artışın son 10 yıla oranla 3 kat artmasına rağmen hemşire sayısının ihtiyaca yanıt verecek düzeyde olmamasının yükü yine fazla çalışma ile hemşirelere yıkılmaktadır. 2020 verilerine göre, OECD ülkelerinde hemşire başına düşen nüfus ortalaması 102 kişi iken Türkiye’de bu sayı 431.2 kişidir. diğer ülkelere göre daha fazla iş yükü olmasına rağmen ücretler ise bir çok ülkenin gerisindedir. Ekonomik ve özlük haklarına dair talepleri pandemi döneminde bile görülmeyen hemşirelerin emeği beyaz reform düzenlemesi ile bir kez daha ötelenerek talepleri yok sayılmıştır” dedi. 

Orak, taleplerini şu şekilde sıraladı: 

1-Sağlık emekçilerinin eksikliği kadrolu istihdam ile giderilmeli

2-4B, 4C, 4D, taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak çalışan ebe ve hemşireler 4/A kadrosuna geçirilmeli

3-Hemşirelere yönelik angarya niteliğindeki fazla çalışma süreleri sınırlandırılmalı,

4-Gece, hafta sonu ve bayramlarda kamu işçilerine olduğu gibi arttırımlı nöbet ücreti verilmeli,

5-Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz ve anadilinde kreş hizmeti verilmeli,

6-KHK ile ihraç edilen, güvenlik soruşturması bahanesi ile bekletilen ve ataması yapılmayan sağlık emekçilerinin acilen göreve başlatılmalı,

7-İcap ödemeleri mahkeme kararlarına bağlı bırakılmadan yasal düzenleme ile çözülmeli,

8-Hemşirelik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar yapılmalı ve hemşirelerin karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanmalı

9-Aile sağlığı merkezlerinde ücretlendirmeden, statüye, çalışma alanlarına dair sorunlar çözülmeli,

10-Aile sağlığı merkezlerinde çalışıp kadroya geçirilmeyen, şirketler ya da aile hekimleri ile yaptıkları sözleşmeler ile çalışan hemşireler kadroya geçirilmeli,

11-Lise mezunu hemşireler de 3600 ek gösterge kapsamına alınmalı, 5510 kapsamında olan hemşirelerin emeklilik maaşlarına 3600 ek gösterge karşılığı artışlar yapılmalı,

12- Taşrada görev esnasında konaklama sorunları lojmanla giderilmeli, görev yaptığı şehrin gerçeğine uygun kira desteği verilmelidir.

Editör: İnanç Yildiz