Öğrenci Veli Derneği Denizli Şube Başkanı Elif Bekci, seçmeli derslerdeki idare baskısına ilişkin açıklama yaptı.

Seçmeli derslerin seçimi…

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Seçmeli derslerin seçimi, okul idarecilerinin dini, ideolojik yönlendirme, baskı ve zorlamalarına değil, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve pedagojik ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait seçmeli derslerin seçim işlemlerinin 12 Şubat 2024 tarihine kadar yapılması gerektiğini açıklamıştır. Seçmeli derslerin seçimi ile ilgili olarak “Okul yönetimince seçmeli dersler; okulun fiziki imkânları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi, eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve öğrencilerimizi millî, ahlâkî, insani, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak öğrencilerin talepleri doğrultusunda belirlenecektir.” ifadeleri kullanılmaktadır. Velilere sunulan dilekçelerde öğrencilerin “insan, toplum ve bilim”, “din, ahlak ve değerler” ve “kültür, sanat ve spor” alanlarından en az birer ders seçmeleri istenmektedir.”

Okul yöneticileri suç işliyor

Seçmeli derslerin öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıkarılmasındaki önemine vurgu yapana Bekci, sözlerine şöyle devam etti: “Seçmeli dersler öğrencilerin hayata hazırlanması, ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarılması açısından önemlidir. Seçmeli derslerin okul programlarının ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimlerine destek olması, ayrıca bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerine katkı sağlaması gerekmektedir. Bütün bu bilimsel gerçekleri göz ardı ederek, iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre hareket eden, veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri açıkça suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Fakat görüyoruz ki Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin ve velilerin seçmeli ders seçimiyle ilgili tarafsız, özgür bir ortam sağlamaları gerekirken, 9 Şubat Cuma günü sosyal medya hesabından “DERSİMİ SEÇİYORUM, DİNİMİ ÖĞRENİYORUM” görselinde “Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Görgü Kuralları ve Nezaket, Kültür ve Medeniyetimize Yön verenler” derslerini işaret ederek okul müdürlüklerine başvurulmasını istemiştir. Bu paylaşım asla kabul edilemez.”

‘İdeolojik yönlendirme, baskı ve zorlamaları suçtur’

Eğitimde ÇEDES tehlikesi Eğitimde ÇEDES tehlikesi

Milli Eğitim’in ders seçmede yönlendirme yaptığına dikkat çeken Bekci, şu ifadeleri kullandı: “Milli Eğitim Bakanlığı Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde, bütün itirazlarımıza rağmen zorunlu din dersleri varken birde seçmeli dersler içerisinde bu dersleri seçme zorunluluğu getirdi. Şimdide Milli Eğitim Müdürlükleri, bu derslerin seçimiyle ilgili yönlendirmelerde bulunarak; okul yöneticilerini, öğretmenleri, veli ve öğrencileri etkileyerek bu derslerin seçimi sağlamaya çalışmaktadır. Bazı okul müdürlükleri, kendilerinin hazırladığı “Seçmeli Ders Dilekçelerini” velilere göndererek bu dilekçeleri imzalamalarını istemektedir. Velilerin itirazlarına okul müdürlükleri,  "Bakanlık bunların dışında seçmeli ders belirlemedi", "Sizin seçtiğiniz dersin okulumuzda öğretmeni olmadığından o dersi açamıyoruz", "Sınıf oluşturacak kadar yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığından o ders için sınıf açamıyoruz, o nedenle bu dersleri seçmeniz" gerekiyor gibi açıklamalar yapmaktadırlar. Seçmeli derslerin seçiminde Milli Eğitim Müdürlüklerinin, okul idarecilerinin dini, ideolojik yönlendirme, baskı ve zorlamaları suçtur.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünü, öğrenci ve velilere herhangi bir dini, ideolojik yönlendirme ve baskı yapmadan, özgürce seçmeli dersleri seçme ortamı sağlamaya davet ediyoruz. Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda okul müdürlüklerinin gerekli planlamayı yaparak, bu derslerin okutulmasının sağlanmasını istiyoruz.

Öğrenci Veli Derneği olarak zorunlu seçmeli ders uygulamasından derhal vazgeçilerek seçmeli ders şekline dönüştürülmesini talep eder her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında ve seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde yaşanılan sorunlarda öğrenci ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz.”

Editör: Ali Abbas Yılmaz