Ülke kaynaklarının boşa heba edildiği, belli merkezlerden yönlendirilen, siyaset ağalarının toplumu bilinçli kutuplaştırıp yaşamdan uzaklaştırarak hiçleştirdiği, insanın araçlaştırıldığı bir seçim daha bitti; bizden alınan paralar ile birileri zenginleştirilerek.  İstatistikler gösteriyor ki gelişmemiş toplumlarda  %85’lik kesim  % 10’luk kesimin mutluluğu için araç olmaktan başka bir şey olamıyor.  Kalan  % 10 ise aracılardan oluşuyor ve hizmetleri karşılığında mevkiler elde ediyor maalesef.

Forum

Öyle sıradanlaştı ki artık.  Maç izler gibi izliyoruz: Seçim gecelerini ve öncesi saçmalıkları fanatikleşmiş toplum eli ile sanki partilerin görev ve konumları değiştiğinde toplumca kanatlanacakmış gibi bir algı ve o partiden diğer partiye geçen cambazlıklar diz boyu…

Oyuncular aynı, hangi takımda olduklarının önemi yok, hayata kattıkları da belli kaybettirdikleri de.                   Hangi parti çok aldı verdi. Pazara çıkmış tüccarlar gibi politika üretme noksanlığı; toplumları uçurumlara sürüklemekten vazgeçmeyen hasta ruhların yaşlanmışlıklarına kurban edilen gelecek nesillerin çaresizliği akıyor her yerden. Altmış beş yaşa kredi vermeyen bankaların olduğu ülkede ki akli dengesi yerindedir raporu istenen birçok işte, ülkeyi İhtiyar ruhlu tiplere feda ediyoruz, gençlerimizi çocuklarımızı.

Birimiz hepimiz,  hepimiz birimizdir.  Özde aynı yerden gelip aynı yere gidecek ile tulumbacı sendromları sonucu yolunu kaybetmişlikten kurtulmalı ve herkesin mutluluğu için politikalar üretilmeli hesap verilebilirlik ve güçler hiyerarşisi uygulanmalı.

Forum 2

Çok kısa süre daha yaşayacak olanların, onlarca yıl yaşayacak olan kuşakların geleceğini belirleyeceği saçmalıklarda zaman ve gelecek heba edilmemeli akil olarak saygın kalabilmeli her yönetici, zamanı geldiğinde bırakabilmeli.  Gelişmişliğin  göstergelerinden  bir  tanesi de budur.

Kişisel çıkarlar doğrultusunda çıkarılan yasalar ile 2 yıl vekillik yap emekli ol sonra yine devam et, olmadı belediye başkanı ol… ne koltukmuş… kökten değişmesi gerekiyor zihinlerin.                                                                              

Çoğunluk doğru karar veriyor demek değildir. Her şeyin eğri durduğu yerde tek başına dik duran daha doğrudur çoğu zaman.

Bugünü ve yarını dün belirlememeli dersler alınabilmeli huzur ve güven adına adalet işlemeli. Her şeyin bir sınırı vardır.  Yaş sınırı olmalı ve sıradan vatandaşın yaşam şartları ne ise siyasetçinin de o olmalı… Liyakat, ahlak, erdem, eşit hizmet modeli gelişmeli. Kısadan hisse particilikten çok toplumculuğun geliştiği ve bireysel particilik ve siyasal pragmatizm yerine siyaset üstü karar mekanizmalarının oluşturulması, yerelden evrenselliğe, doğa insan ve tüm canlı yaşam hakları ile huzuru, güvenliği,  üretimin arttırıldığı modeller geliştirilmeli.

Forum 3

Kutuplaşmadan bir renk diğer rengin teminatıdır algısı ile Kim olduğumuz önem taşımıyor.  Ne yaptığımızdır önemli olan ve söz uçucu, icraatlar kalıcıdır.

Unutulmamalıdır ki adaletin bulunmadığı yerde herkes suçludur.

Bu bağlamda fazla uzatmadan, geçtiğimiz vakitlerde sivil toplum temsilcisi olarak katıldığım çalışmalar kapsamında,  Denge Denetleme Ağı’nın Hemşehri Forumları kapsamında, katılım sağlayan kuruluşların yerel yönetimlere iletilmek üzere aldığı ortak kararlar ektedir. Emeği geçenlere teşekkür sevgi selam ile… Welat

EK: 

Forum Ekleri

Denge ve Denetleme Ağı Yerel Seçim Çalışması Hemşehri Forumları

1. Giriş

2. Amaçlar

3. Hedef Grup

4. Çalışmanın Gerçekleştirileceği İller

5. Yöntem

6. Program Akışı

1. Giriş Denge ve Denetleme Ağı kuruluşundan bu yana, denge ve denetleme sisteminin anaakımlaştırılması yönündeki çalışmalarını ulusal ve yerel ölçekte eşgüdümlü olarak sürdürmüştür. Özellikle, ulaştığı vatandaşların demokratik değişimini teşvik etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, yerel merkezlerde yaşayan vatandaşların duyarlı ve aktif vatandaşlara dönüşümünü öncelikle yaşadıkları kentler ölçeğinde teşvik etmiş, sorun alanlarını dile getirmelerini, çözüm önerilerinde bulunmalarını ve hatta çözüm sürecinin bir paydaşı olabilmelerini destekleyecek araçlar ile ulaştığı grupları çalışmalarına entegre etmiştir. (Saha Ziyaretleri, Mahalle Meselesi, 1 Şehir Hayali, Demokrasi Atölyeleri vb.) 31 Mart 2024’te gerçekleşecek Yerel Seçimler öncesinde, vatandaşların ve STÖ temsilcilerinin yaşadıkları şehirlerdeki problemlere duyarlılık ve farkındalık geliştirmesine destek olmak ve çözüm önerilerinde bulunmalarını teşvik etmek amacıyla Hemşehri Forumları çalışmasını dizayn etmiştir. DDA, bu dönem içerisinde kapasitesine paralel olarak çalışmayı 3 şehir odağında yürütecektir. Seçim öncesi dönemde yapılan ziyaretler ve Hemşehri Forumları ile her şehir özelinde öne çıkan temalar katılımcılar tarafından tespit edilecek, somut öneri seti oluşturulacaktır. Ardından, o ilde yerel seçimlerde rekabet edecek adaylarla STÖ temsilcileri tarafından hazırlanmış mevcut problem alanları ve çözüm önerileri yine katılımcılar tarafından düzenlenen karar verici ziyaretlerinde paylaşılacaktır.

2. Amaçlar • STÖ’lerin ve meslek örgütlerinin kendi uzmanlık alanlarından hareketle, bulundukları kentte spesifik sorun alanlarını tespit/deklare etmesini, çözüm önerilerinde bulunmasını ve bu sorunların çözümünde yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde atılması gereken adımları belirlemesini sağlamak • Çalıştaya katılan STÖ temsilcisi ve sade vatandaşların eşler arası öğrenme yöntemiyle (peer-to-peer learning) birbirlerinin tecrübelerini dinleyerek halihazırda farkında oldukları ya da olmadıkları sorun alanlarına dair duyarlılık geliştirmesini ve aktif vatandaşlar olarak bu sorunların çözümünde sorumluluk sahibi olduklarına dair bilinç geliştirmesine destek olmak • Katılımcılar arasından belirlenen bir heyetin /kolaylaştırıcıların yapılan çalıştaylar sonucunda ortaya çıkan somut öneri setini karar vericilere savunuculuğunu yapmasını sağlamak • Bu kentlerdeki farklı aktörler arasında diyalog ve işbirliği alanı geliştirmek • Denge ve Denetleme Ağı’nın bu kentlerdeki bilinirliğini ve görünürlüğünü arttırarak yerel merkezlerini genişletmek • Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Reform Grubu üyelerinin çalışma aracılığıyla ağ çalışmalarını entegre edilmesini sağlamak

3. Hedef Grup • Kanaat önderleri • Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri • Meslek Örgütleri • Adaylar • Yerel Yönetimler ( Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri, Kent Konseyleri)

4. Çalışmanın Gerçekleştirileceği İller • Trabzon • Mardin • Adıyaman

5. Yöntem

Belirlenen şehirlerde, ilgili aktörlere ulaşılması ve bu aktörlerin toplantıya katılımını sağlamak üzere kolaylaştırıcılar ile çalışılacaktır.

Mardin

Kolaylaştırıcı: Cengiz Kuday

Trabzon

Kolaylaştırıcı: Teşrife Boysan

Adıyaman

6. Hemşehri Forumu | Program Akışı

Öğleden Önce

Katılımcıların ( STÖ temsilcileri, vatandaşlar, TMMOB, Ticaret Odası temsilcileri vb.) Trabzon  ölçeğindeki problem alanlarını ve dolayısıyla öne çıkan temaları tespit ettiği bir oturum  gerçekleştirilecektir.

Öğleden Sonra

Katılımcılar öne çıkan temalarda çözüm önerilerinde bulunacak ve Yerel Yönetimler ile işbirliği içerisinde atılması gereken adımları belirleyecektir