(Kavramların güncel tanımlamaları)

-İnsanlar devlet kurmuyor, devlet kendini insanlara kurduruyor. Bu anlamda insanlar devletin sevk ve idaresinde birer aparattırlar. Devlete aparat olmayı reddedenler devlet tarafından tasfiye edilir ve kendine yeni aparatlar (insan) bulur. Tasfiye olmak istemeyen devletin gönüllü aparatı olmaya soyunmak zorundalar. Bu zorundalıkta gönüllü ve samimi olanları gören devlet, o insanları kendi bağrında koruma ve işlevsel duruma getirir.

 -Herkes gerçeği bilgisi kadar görür. Eğer gerçeği görmek bilgi ile alakalı olmasaydı yaşam herkes için çok kolay olurdu. Eğitime ve bilgiye de gerek kalmazdı. Onun için eğitimsizlik ve bilgisizlik her dönem için beka sorunu olmuştur. Tabi iki türlü bilgi var: bilime dayalı bilgi ve bilime dayalı olmayan inanç temeline dayanan bilgi. İnsanlık aleminin baş vurması gereken bilgi, bilime dayalı olma zorundadır. Eğer bir ülkede milli eğitim kanalı ile hem bilime dayalı hem bilime dayalı olmayan(dini) bilgiler verildiğinde, toplum ikili eğitim sisteminden dolayı zihniyet ve ideolojik olarak ikiye bölünur. Ülke bütünlüğü bozulur, toplumsal yabancılaşma oluşur. Süreç coğrafi düzlemde ise, coğrafi ayrisma olur. Girift düzlemde ise, iç savaş kacinilmazdir.

-Dostların feryadına cevap:

İnsanlar mı çıkarlarını yönetiyor yoksa çıkarlar mı insanları yönetiyor?

Oturmuş genel kanı insanların çıkarlarını yönetmesidir. Bu bakış dinî bakıştır. Materyalist bakış ise, tam tersi olan insanların kendi çıkarları tarafından yönetilmesidir. Çıkarlar ters konumda ise çatışma kaçınılmaz olur. İnsanların vicdan ve duyguları da çıkarları tarafından şekillendiği için, birilerinin Vicdani, karşı taraf için vicdansızlık olarak tanımlanır. Kürtlerin Kendi hissiyatını Türklerin vicdani üzerinden tanımlaması Kürtlerin güçsüzlüğünden kaynaklıdır.

Kürtlerin sorunu devasa büyüklüktedir ancak bu büyüklükte olan sorunu çözme noktasında güçlü değiller. Kürtlerin ulusal ve uluslararası boyutta güçlenme trendine girmesi, sömürgecilik sistemini sarsıyor. Bu sarsıntı dan dolayı panik içinde Kürt aktivist ve temsilcilerini tasfiye etmek için çok hızlı hareket ediyorlar. Bu uygulamalar Kürtlere acı veriyor ve fakat onları da çöküşe sürüklüyor. Dünyada, sömürge ve sömürgecilik milimetrik olarak aynı formata sahiptir. Yani süreçleri çok benzerdir.